Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zwołaniu w dniu 14 kwietnia 2018 r o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków.

Obecność na Zebraniu obowiązkowa.

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Zatwierdzenie Porządku Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 4. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu
  z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
 5. Dyskusja i wolne wnioski
 6. Podjęcie uchwały o przekazaniu nadwyżki finansowej z roku
  2017 na fundusz statutowy w roku 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z
  działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Zakończenie Zebrania

Za Zarząd Stowarzyszenia

Małgorzata Wajda

Komentowanie wyłączone.

Scroll Up