Inspiracją do założenia Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego były dyskusje grupy ludzi zamieszkałych w Tychach z problemem alkoholowym biorące udział między innymi w rejsach po Wielkich Jeziorach Mazurskich organizowanych przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach. Dyskutowano nad  możliwościami aktywnego spędzania wolnego czasu w naszym mieście jako alternatywy dla nałogów. Powstała grupa inicjatywna powołania klubu żeglarskiego, w osobach: Andrzej Taborski, Andrzej Gawracz, Barbara Taborska, Jolanta Drabczyk.Po uzyskaniu zapewnienia od dwójki swoich członków: Barbary i Andrzeja Taborskich o wsparciu finansowym w realizacji przedsięwzięcia przez firmę Zakład Usług Technicznych „ZUT” B.A. Taborscy Sp. Jawna, grupa inicjatywna zwróciła się do Prezydenta Miasta o przydział działki pod budowę przystani nad jeziorem.

image034

Urząd Miasta Tychy użyczył na okres 5 lat część działki o pow. ok. 1200m2 na zorganizowanie przystani żeglarskiej

31 marca 2006

Urząd Miasta Tychy użyczył na okres 5 lat część działki o pow. ok. 1200m2  na zorganizowanie przystani żeglarskiej

Od tego momentu przyszli założyciele Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego „PAPROCANY” podjęli działania zmierzające do załatwienia  spraw formalno-prawnych związanych zarówno z budową przystani jak również z rejestracją Klubu. W dniu 28 listopada 2006r odbyło się Zebranie Założycielskie Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego. Opracowano projekt statutu oraz zatwierdzono nazwę Stowarzyszenie Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”. Pomocy w opracowaniu Statutu oraz zgłoszenia Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego podjęła się  dokonać nieodpłatnie  Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Michalskiego.

Zebranie Założycieli Stowarzyszenia Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”

12 lutego 2007

Zebranie Założycieli Stowarzyszenia Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”

Zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia.  Do załatwiania spraw formalnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia wybrany został  Komitet Założycielski w osobach: Andrzej Taborski, Andrzej Gawracz, Barbara Taborska oraz Jolanta Drabczyk. Wybrano pierwsze władze Stowarzyszenia, tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną, skład których weszli: Prezes Zarządu – Andrzej Taborski, Członkowie Zarządu – Andrzej Gawracz, Barbara Taborska, Jolanta Drabczyk, Józef Wojtal, Henryk Sucholas; Komisję Rewizyjną stanowili Marek Przywieczerski oraz Jan Kurzak..

Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym

14 marca 2007

Stowarzyszenie zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymuje status Organizacji Pozarządowej

27 kwietnia 2007

Stowarzyszenie zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymuje status Organizacji Pozarządowej

Umożliwia to podjęcie formalnej działalności statutowej.W tym czasie Barbara i Andrzej Taborscy zakupują sprzęt pływający: jacht typu Omega, jacht regatowy klasy 475. Dodatkowo OW MOSiR przekazuje nieodpłatnie wymagające kapitalnego remontu dwa rowery wodne oraz trzy kajaki. Tym samym powstaje możliwość realizacji celów statutowych w zakresie stwarzania osobom uzależnionym warunków aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nałogów.

Uroczyste rozpoczęcie pierwszego sezonu żeglarskiego w działalności naszego Stowarzyszenia

5 maja 2007

Uroczyste rozpoczęcie pierwszego sezonu żeglarskiego w działalności naszego Stowarzyszenia

Na rozpoczęcie zaproszeni zostali wszyscy członkowie i sympatycy klubu oraz członkowie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń   abstynenckich. Rozpoczęcie było połączone z organizacją regat klubowych, co na stałe weszło do tradycji uroczystości inaugurujących kolejny sezon działalności klubu.

Stowarzyszenie otrzymuje Status Organizacji Pożytku Publicznego

13 października 2009

Stowarzyszenie otrzymuje Status Organizacji Pożytku Publicznego

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000279721

Komentowanie wyłączone.

Scroll Up