O nas

Stowarzyszenie Abstynencki Klub żeglarski „PAPROCANY”, będąca Organizacją Pożytku Publicznego, działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989r. (tekst jednolity w Dz.U. z 2001r., nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie własnego Statutu (tekst jednolity z dnia 26 lutego 2011 r.)

Działalność jest prowadzona m.in. w następujących kierunkach:

ochrona  i promocja  zdrowia,

upowszechnianie kultury fizycznej i różnorakich sportów,

stworzenie osobom uzależnionym warunków do aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nałogów,

udzielanie pomocy osobom mającym problemy z różnymi uzależnieniami poprzez dzielenie się doświadczeniami z osobami o długiej abstynencji, jak również przez organizowanie zajęć terapeutycznych i oświatowych,

upowszechnianie aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa osobom w różnym wieku (dzieciom, młodzieży i dorosłym).

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

stwarzanie osobom uzależnionym warunków do aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nałogów,

rozwiązywania szeroko rozumianych problemów uzależnień,
udzielanie pomocy osobom mającym problemy z uzależnieniami, w tym także zajęć terapeutycznych i oświatowych,
współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach.

Teren działania Stowarzyszenia:

wybrane rejony obszaru Rzeczpospolitej Polskiej,
obiekty własnej przystani, położonej na obszarze OW MOSiR w Tychach nad jeziorem Paprocany.

Działalność Stowarzyszenia w powyższym zakresie jest prowadzona jako działalność nieodpłatna; niemniej jednak nasze Stowarzyszenie liczy na wspomożenie prowadzonej działalności m.in. przez dokonywanie odpisu 1% podatku w ramach wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego (nr KRS: 0000279721, nazwa OPP: Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”).

Komentowanie wyłączone.

Scroll Up