Rejsy śródlądowe

Rejsy śródlądowe, organizowane przez nasze Stowarzyszenie dotychczas odbywają się na terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Corocznie, począwszy od roku 2007, na przełomie czerwca i lipca organizowany jest rejs terapeutyczny, którego celem jest m.in.:

propagowanie idei abstynencji oraz zdrowego stylu życia w społeczności rodzin uzależnionych m.in. od alkoholu, narkotyków, przemocy w rodzinie zarówno w grupie uczestników jak również osób postronnych, obserwujących nasz rejs,
utrzymanie abstynencji w konfrontacji z „wszechobecnymi” zagrożeniami (alkohol, narkotyki itp.),
kształtowanie umiejętności asertywnych zachowań we wzajemnych kontaktach członków grupy w obliczu ekstremalnych warunków, w jakich znalazła się grupa (w tym przypadku załoga jachtu), Wielkich Jeziorach Mazurskich, tym razem po ich południowej części,
udzielanie pomocy przez innych członków grupy osobom mającym problemy z uzależnieniem od różnych zagrożeń (pogadanki, wymiana doświadczeń z osobami o długiej abstynencji).
Stowarzyszenie nawiązano współpracę z firmą czarterowa  w Pięknej Górze, która na  atrakcyjnych warunkach zaoferowała czarter jachtów w perspektywie długoletniej współpracy.

Co roku nasze Stowarzyszenie występuje z ofertą włączenia się do programu prowadzonego przez Urząd Miasta Tychy odnośnie niesienia pomocy osobom uzależnionym przez różne formy terapii grupowej, dzięki czemu nasze Stowarzyszenie otrzymuje wsparcie finansowe (głównie na czarter jachtów), dzięki któremu możemy realizować nasze rejsy abstynenckie. Co roku trasy rejsów obejmują inne części obszaru  Wielkich Jezior Mazurskich (głównie z podziałem na część północną lub południową). Na północy odwiedzamy Sztynort, Węgorzewo, Stare Sady, Ryn, Kietlice, Trygort, Ogonki, Harsz i Bogaczewo. Południowa część to  Mikołajki, Krzyże, Jaśkowo, Ruciane-Nidę, leśniczówkę „Pranie”, stadnina tarpanów w Przystani PAN.

Obie części dzieli „równik mazurski” czyli rejon półwyspu Kula, gdzie w przeszłości tradycją było organizowanie „chrztu żeglarskiego” dla początkujących adeptów żeglarstwa. Od dwóch lat zwyczaj ten nasz klub przeniósł na zakończenie każdego rejsu na akwen Jeziora Tajty opodal Pięknej Góry. Ostatnie rejsy zgromadziły dwukrotnie więcej uczestników niż na rejsie inauguracyjnym pięć lat wcześniej, co świadczy o wzrastającej popularności tej formy wypoczynku wśród członków naszego Stowarzyszenia oraz o umacnianiu się idei wspólnego, wspaniałego budowania sensu życia bez uzależnień od wszelkich nałogów

image063
image067
image065

Komentowanie wyłączone.

Scroll Up