Działalność

Stowarzyszenie na terenie miasta Tychy prowadzi działalność w obiektach swojej przystani, zlokalizowanej na terenie OW MOSiR nad jeziorem Paprocany, której dokładne położenie przedstawiono w zakładce „MAPA DOJAZDU”. Tutaj odbywają się spotkania członków klubu. Osoby zainteresowane mogą tutaj uzyskać informacje gdzie zwrócić się z problemem swojego uzależnienia oraz sposobów jego zwalczania.

image051
image049

Przystań umożliwia  również realizację dla innych organizacji (stowarzyszenia, kluby, ośrodki itp.) różnorakich form, nie mających związku ze sportem i rekreacją, takich jak:

imprezy dla osób z ośrodków Caritas i innych Organizacji Pożytku Publicznego,świetlic osiedlowych, osób starszych z osiedlowych Klubów Seniora itp.
imprezy dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli (np. z tyskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych z udziałem przedstawicieli Władz Urzędu Miasta w Tychach, ognisko połączone z pokazem sprzętu żeglarskiego dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka, dla młodzieży niepełnosprawnej ze Świetlicy Środowiskowej „BENEDICTUS” i wielu innych)
terapie prowadzone przez posiadających odpowiednie uprawnienia terapeutów i psychologów,

W trakcie każdego sezonu żeglarskiego  organizowane są wewnętrzne regaty klubowe lub wystawiane są załogi do regat organizowanych przez inne kluby żeglarskie, położone nad jeziorem Paprocany (np. Liga Paprocańska). Oprócz tego odbywają się okolicznościowe imprezy np. noce świętojańskie połączone z nocnym pływaniem, klubowe regaty samotników, udziały w kursach żeglarskich umożliwiających uzyskania uprawnień i inne.
Każdego roku organizowane są rejsy żeglarskie dla członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz osób bezpośrednio nie związanych ze Stowarzyszeniem, szerzej opisane w zakładce „REJSY ŚRÓDLĄDOWE”.

image047
image053

Każdy sezon kończą regaty o puchar Prezesa Zakładu Usług Technicznych „ZUT” B.A. Taborscy Sp.j.
Ośrodek Stowarzyszenia nad jeziorem Paprocany wykorzystywany jest praktycznie we wszystkie dni od wiosny do późnej jesieni. Korzystają z niego członkowie Stowarzyszenia z rodzinami oraz znajomymi. Goszczą tu również członkowie innych klubów abstynenckich oraz nie zrzeszone osoby mające problem alkoholowy jak również osoby które tego problemu nie mają. Spotkania nie ograniczają się tylko do korzystania ze sprzętu pływającego.

Prowadzone są rozmowy o tematyce  związanej z różnego rodzaju uzależnieniami, wymieniane są poglądy, uczestnicy spotkań dzielą się swoimi doświadczeniami.
Z inicjatywy władz Stowarzyszenia podjęto próbę organizowania cotygodniowych spotkań wzorowanych na grupach AA.
Jednak głównie z braku odpowiedniego pomieszczenia spotkania te po pewnym czasie przestały się odbywać. Miedzy innymi to było powodem, że firma Zakład Usług Technicznych „ZUT” B.A. Taborscy Sp.j zrealizowała budowę pomieszczenia na przystani, umożliwiającego prowadzenie działań abstynenckich przez cały rok, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

image057
image055

O potrzebie powstania tego typu Stowarzyszenia świadczy fakt, że w ciągu roku jego działalności znacznie poszerzyło się grono osób, które postanowiły rozpocząć  życie bez różnego rodzaju uzależnień.

Komentowanie wyłączone.

Scroll Up