marzec 2018

26
mar

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zwołaniu w dniu 14 kwietnia 2018 r o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków. Obecność na Zebraniu obowiązkowa. Porządek Walnego Zebrania: Zatwierdzenie Porządku Zebrania Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Przedstawienie sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017. Dyskusja i

Czytaj więcej

Scroll Up